„Kóstoljon ganodermás kávét, teát, és nyerjen egy kávéfőzőgépet” elnevezésű nyereményjáték

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

Jelen Nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a „Kóstoljon ganodermás kávét, teát, és nyerjen egy kávéfőzőgépet” elnevezésű nyereményjáték részletes részvételi és játékszabályait tartalmazza.

A játék rendezője és szervezője A NATURPONT BIOBOLT Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: NATURPONT BIOBOLT Kft.; székhelye: 1126 Budapest, Dolgos utca 2/F. 2. ép. fszt. 174.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-999795; képviseli: Tóth Krisztián ügyvezető, a továbbiakban: „Szervező” vagy „NATURPONT”)

 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

 1. A Játékban csak olyan 18 év feletti természetes személy vehet részt, aki a Játék ideje alatt a NATURPONT üzletében (1126 Budapest, Dolgos utca 2/F. 2. ép. fszt. 174.) ganodermás kávét vagy teát kóstol, és ezzel egyidejűleg a NATURPONT törzsvásárlói adatfelvételi kérdőívét kitölti, amely az alábbi adatokat, illetve kérdést tartalmazza (a továbbiakban: „Játékos(ok)”):

 

 • név,
 • lakcím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • születési idő,
 • hogyan ízlett Önnek a ganodermás kávé/tea (a megfelelő, vagy mindkettő aláhúzandó)?

A Játékban való részvételhez valamennyi adat megadása, kérdés megválaszolása szükséges. A Játékban való részvétel feltétele a jelen Szabályzat és a NATURPONT Adatkezelési Szabályzatának elfogadása, amelyet a Játékos a kérdőíven szereplő rubrika X-elésével tehet meg.

 1. A Játékban nem vehetnek részt a NATURPONT vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai valamint ezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

 1. A Szervező kizárja a Játékból azon Játékosokat, akik a kérdőív kitöltése során olyan nyilatkozatot tesznek, hogy a jelen Szabályzatot, és/vagy a NATURPONT Adatkezelési Szabályzatát nem fogadják el.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS HELYSZÍNE

 

 1. A Játék időtartam: 2019. 12. 10 - 2019. 03. 20.

 

 1. A Játék helyszíne: A NATURPONT Biobolt üzlete: 1126 Budapest, Dolgos utca 2/F. 2. ép. fszt. 174.

 

 • A NYEREMÉNY

A nyeremény egy Nespresso kávéfőzőgép (a továbbiakban: „Nyeremény”).

A Nyeremény másra át nem ruházható, és nem váltható be pénzre, ajándékutalványra.

A Nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó, és a Nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetése a nyertes Játékost, pótnyertes Játékost terheli.

 

 1. A SORSOLÁS IDŐPONTJA, HELYSZÍNE ÉS MENETE

 

 1. A sorsolás időpontja: 2019. 03. 20.

 

 1. A sorsolás helyszíne: A NATURPONT Biobolt üzlete: 1126 Budapest, Dolgos utca 2/F. 2. ép. fszt. 174.

 

 1. A sorsolás menete: A Szervező összesíti azon Játékosok által kitöltött kérdőíveket, akik megfeleltek a részvételi feltételeknek. Ezen Játékosok neve egy táblázatba kerül, melyhez sorszám is tartozik. A Nyeremény kisorsolása véletlenszerű, online számítógépes programmal történik. Arra az esetre, ha a nyertes Játékos nem venné át a Nyereményt, egyidejűleg pótnyertes Játékos is kisorsolásra kerül.

 

 1. A nyertes Játékos, pótnyertes Játékos nevét a NATURPONT honlapján és a facebook oldalán a sorsolás napján közzéteszi, valamint a sorsolást követően e-mail címén vagy telefonszámán közvetlenül is értesíti a nyertes Játékost.

 

 1. A NYERTES JÁTÉKOS, PÓTNYERTES JÁTÉKOS ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

 

 1. A NATURPONT a nyertes Játékossal telefonon vagy e-mailben egyeztet a Nyeremény átvételének idejéről, módjáról. A Nyeremény átadásának helye a NATURPONT Biobolt üzlete: 1126 Budapest, Dolgos utca 2/F. 2. ép. fszt. 174.

 

 1. Ha a nyertes Játékos bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál a nyertes Játékos közzétételét követő 30 napig, a továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, az a pótnyertes Játékos részére kerül átadásra. Ebben az esetben a nyertes Játékos kártérítési igénnyel nem élhet.

 

 1. Amennyiben a NATURPONT megállapítása alapján a kisorsolt nyertes Játékosnak, vagy pótnyertes Játékosnak a Nyeremény a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem adható át, vagy annak átvételére a kisorsolt nyertes Játékos, vagy pótnyertes Játékos a NATURPONT által megadott határidőig (legkésőbb a nyertes Játékos közzétételét követő 30 napig, pótnyertes Játékos esetén az értesítését követő 30 napig) nem jelentkezik, úgy ezen kisorsolt nyertes Játékos, illetve pótnyertes Játékos Nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen elveszti.

 

 1. A pótnyertes Játékos akkor válhat nyertessé, amennyiben a nyertes Játékos a személyének közzétételét követő 30 napon belül nem jelentkezik, vagy bármely okból nem felel meg jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, vagy ha a nyertes Játékos az értesítés ellenére bármely okból nem veszi át a Nyereményt. Ezekben az esetekben a nyertes Játékos Nyereményre való jogosultsága automatikusan és véglegesen megszűnik, a Nyereményre a pótnyertes Játékos válik jogosulttá.

 

 1. A NATURPONT a Nyereményt a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek esetén átadja a nyertes Játékosnak/pótnyertes Játékosnak. A Nyeremény át nem vétele a nyertes Játékost (pótnyertes Játékost) kártérítésre nem jogosítja fel.

 

 1. A NATURPONT kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes Játékos a Nyeremény odaítélését követően a Nyeremény átadása céljából egyeztetett időpontban bármely okból nem jelenik meg a Nyeremény átadásának helyén, és távolmaradását előzetesen sem menti ki.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. A NATURPONT bármikor visszavonhatja vagy megszüntetheti részben vagy egészben, illetve felfüggesztheti, módosíthatja a Nyereményjátékot bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Ha a Játék visszavonásra vagy megszüntetésre, illetve felfüggesztésre vagy módosításra kerül, a NATURPONT törekszik arra, hogy a visszavonás, megszüntetés, illetve a felfüggesztés, módosítás tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, megszüntetése, felfüggesztés vagy módosítás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.

 

 1. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játék sorén jelen Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a NATURPONT számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A jelen Szabályzat megszegése a Játékból történő kizárását vonhatja maga után.

 

 1. A NATURPONT nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben keletkezett sérülésekért, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a NATURPONT felelősséget nem vállal.
 2. A kérdőívek hiányosságáért (névelírás, hiányos kitöltés), értesítési késedelemért a NATURPONT nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból eredő valamennyi következményt maga viselik. Az adatok helytállóságát a NATURPONT-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

 1. A NATURPONT a Nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét. Minőségi kifogással a Nyeremény gyártójához kell fordulni a Nyereményhez mellékelt jótállási dokumentumokkal.

 

 1. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel automatikusan feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a NATURPONT a weboldalán, valamint a facebook oldalán a sorsolástól számított 3 hónapig nyilvánosságra hozza.

 

 1. A Játékosok jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg hozzájárulnak és tudomásul veszik, hogy a Nyeremény átadásáról kép-, és hangfelvétel készülhet, amelyet a NATURPONT marketing célból 5 évig ellenszolgáltatás nélkül felhasználhat.

 

 1. A nyereményjáték a Facebook által semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott, és ahhoz semmilyen formában nem kapcsolódik. A résztvevők ezért jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elfogadják a Facebook használati szabályzatát.

 

 1. Jelen Szabályzat elfogadásával a Játékos kijelenti, hogy a kérdőíven megadott adatai megfelelnek a valóságnak, az adatokban beállt változást köteles haladéktalanul bejelenteni a NATURPONT-nak.

 

 1. Szervező kijelenti, hogy jelen Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

 1. A jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadók.

 

 1. A jelen Szabályzat módosításának a jogát a NATURPONT fenntartja.

 

 1. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan lemondanak a Játék lebonyolításával, a Nyereménnyel, valamint a kisorsolt nyertes Játékossal, pótnyertes Játékossal kapcsolatosan a NATURPONT-tal szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

 

 1. A Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatosan további információkat a Játék időtartama alatt a NATURPONT az alábbi elérhetőségen nyújt: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

 1. A jelen Szabályzat és a NATURPONT Adatkezelési Szabályzata a naturpont.com weboldalon megtalálható.

Kellemes kóstolást és eredményes játékot kíván a NATURPONT!

 

Budapest, 2019. december 10.